Норвегия

Ограничения на скоростта

Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона

 • Градски пътища – 50км/ч
 • Извънградски пътища – 80км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 100км/ч

 

Леки автомобили и ванове; Превозни средства под 3,5 тона

 • Градски пътища – 50км/ч
 • Извънградски пътища – 80км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 100км/ч

 

Леки автомобили и ванове с ремарке; Превозни средства под 3,5 тона

 • Градски пътища – 50км/ч
 • Извънградски пътища – 80км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 80км/ч

 

Тежкотоварни автомобили над 3,5 тона

 • Градски пътища – 50км/ч
 • Извънградски пътища – 80км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 80км/ч

 

Автобуси

 • Градски пътища – 50км/ч
 • Извънградски пътища – 80км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 80км/ч

 

Предпазни колани

Използването на предпазни колани и системи за обезопасяване на деца е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО (съгласно Директива 91/671/ЕИО).

Задължително използване със следните изключения:

 • по медицински причини (с медицинско свидетелство)
 • превозни средства, които спират често (например пощенски автомобили в градове, автомобили за доставки)
 • шофиране на заден ход
 • шофиране в зони, които не са обществени места (паркинг, гаражи, дворове и пр.)

 

Светлинни сигнали

Липсва информация

 

Употреба на алкохол

Максимална концентрация на алкохол в кръвта [г/л]

 • 0,2 г/л Опитни шофьори
 • 0,2 г/л Неопитни шофьори
 • 0,2 г/л Професионални шофьори

На професионалните шофьори е забранено да употребяват алкохол по време на работа и 8 часа преди това.

 

Въздействие на наркотици

Забранени наркотици

За 20 психотропни вещества са определени ограничения за влошаване на реакциите, сравними с концентрация на алкохол в кръвта от 0,02%. Сред тях са най-разпространените бензодиазепини, канабисът, гама-хидроксибутиратът (GHB), халюциногените и опиоидите.

За 13 от тези 20 вещества са определени ограничения за налагане на степенувани санкции. Става дума за концентрация на тези вещества в кръвта, която вероятно може да предизвика влошаване на реакциите, сравнима с концентрация на алкохол в кръвта от 0,05% и 0,12%.

 • Алпразолам (3 нг/мл)
 • Клоназепам (1,3 нг/мл)
 • Диазепам (57 нг/мл)
 • Феназепам (1,8 нг/мл)
 • Флунитразепам (1,6 нг/мл)
 • Нитразепам (17 нг/мл)
 • Оксазепам (172 нг/мл)
 • Золпидем (31 нг/мл)
 • Зопиклон (12 нг/мл)
 • Тетрахидроканабинол (1,3 нг/мл)
 • Амфетамин (41 нг/мл)
 • Кокаин (24 нг/мл)
 • MDMA (екстази) (48 нг/мл)
 • Метамфетамин (45 нг/мл)
 • Гама-хидроксибутират (GHB) (10 300 нг/мл)
 • Кетамин (55 нг/мл)
 • ЛСД (1 нг/мл)
 • Бупренорфин (0,9 нг/мл)
 • Метадон (25 нг/мл)
 • Морфин (9 нг/мл)

 

Забранени ленти

Има ленти, които са запазени за различни видове превозни средства, като това е указано с пътни знаци. Шофьорите трябва да използват лентата, предназначена за управляваното от тях превозно средство.

 

Защитна каска

Защитната каска е задъжлителна за водачите на:

 • Мотопеди
 • Мотоциклети с кош или без кош
 • Леки и тежки триколесни превозни средства
 • Леки и тежки четириколки

 

И не е задължителна за:

 • Велосипеди

 

Мобилни телефони

Шофьорите могат да използват мобилен телефон само с хендсфри устройство

Други специфични правила

Задължително използване на дневни светлини

Принадлежности за безопасност за автомобили:

 • Предупредителен триъгълник
 • Светлоотразителна жилетка в автомобила
 • Пожарогасител — само за автобуси

Задължително използване на зимни гуми

Зимните гуми са задължителни за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона от 15 ноември до 31 март, с изключение на повдигащите оси.
Изисква се също така тежкотоварните автомобили над 3,5 тона да бъдат оборудвани с гуми с дълбочина на протектора на гумата минимум 5 мм и достатъчно вериги за сняг:

Използването на гуми с метални шипове и вериги не е разрешено:
Няма ограничения за използването на зимни гуми без шипове. Имате право да използвате гуми с шипове или вериги извън тези дати, ако пътната обстановка го налага.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!