Обединено Кралство

Начало » На път в Европа » Обединено Кралство

Ограничения на скоростта

 

Мотоциклети; Превозни средства под 3,5 тона

 • Градски пътища – 48км/ч
 • Извънградски пътища – 96км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 112км/ч

 

Леки автомобили и ванове; Превозни средства под 3,5 тона

 • Градски пътища – 48км/ч
 • Извънградски пътища – 96км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 112км/ч

 

Леки автомобили и ванове с ремарке; Превозни средства под 3,5 тона

 • Градски пътища – 48км/ч
 • Извънградски пътища – 80км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 96км/ч

 

Тежкотоварни автомобили до 7,5 тона

 • Градски пътища – 48км/ч
 • Извънградски пътища – 80км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 112км/ч

96 км/ч на магистрали или пътища с две отделни платна, ако са съчленени или теглят ремарке

Тежкотоварни автомобили над 7,5 тона

 • Градски пътища – 48км/ч
 • Извънградски пътища – 64км/ч.
 • Пътища с две отделни платна – 80км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 96км/ч

 

Автобуси

 • Градски пътища – 48км/ч
 • Извънградски пътища – 80км/ч
 • Магистрали/скоростни пътища – 112км/ч
 • Пътища с две отделни платна – 96км/ч

 

Предпазни колани

Използването на предпазни колани и системи за обезопасяване на деца е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО (съгласно Директива 91/671/ЕИО).

Изключения се допускат за:

 • водачи, които карат на заден ход, или обучават за шофьор лице, което кара на заден ход;
 • в превозно средство, използвано от полицията, противопожарната служба или спасителните служби;
 • пътник в търговско превозно средство, който се опитва да открие причината за механична повреда;
 • автомобили за доставка на стоки, които изминават не повече от 50 м между всяко спиране;
 • лицензирани таксиметрови шофьори, които търсят клиенти или превозват пътници.

Медицински причини за освобождаване от ползването на предпазен колан

Вашият лекар може да заяви, че не бива да поставяте предпазен колан по медицински причини. Той ще ви даде удостоверение за освобождаване от задължението да носите предпазен колан. Вие трябва:

 • да държите това удостоверение в автомобила си;
 • да го представите на полицията, ако бъдете спрян.
 • Ще трябва да съобщите това и на застрахователя на вашия автомобил.

 

Превозни средства без предпазни колани

За превозни средства без предпазни колани, ЗАЩОТО са произведени така (например ретро автомобил):

водачите не могат да превозват деца под 3 години;
деца над 3 години могат да седят само на задната седалка.

Системи за обезопасяване на деца

За деца на възраст под 3 години трябва да се използва подходяща система за обезопасяване, независимо дали пътуват на предната или на задната седалка.
Изключение: дете на възраст под 3 години може да пътува необезопасено в такси, ако в него няма система за обезопасяване на деца.
Деца на възраст 3 и повече години, високи до 135 см, или деца на възраст до 12 години (според показателя, който достигнат първо) също трябва да използват подходяща система за обезопасяване на деца, независимо дали пътуват на предната или на задната седалка.
Изключения: ако пътуват на задната седалка на:
такси ИЛИ
превозно средство на кратко разстояние при неочаквано възникнала необходимост ИЛИ
превозно средство, в което няма място за трета система за обезопасяване на деца, а две други вече са заети (в такъв случай децата трябва да използват предпазен колан за възрастни)
Деца на възраст 12 или 13 години или по-високи от 135 см трябва да носят предпазен колан за възрастни.
Светлинни сигнали

Няма специални правила.

Употреба на алкохол

Максимална концентрация на алкохол в кръвта [г/л]

 • 0,8 г/л Опитни шофьори
 • 0,5 г/л в Шотландия
 • 0,8 г/л Неопитни шофьори
 • 0,5 г/л в Шотландия
 • 0,8 г/л Професионални шофьори
 • 0,5 г/л в Шотландия

Въздействие на наркотици

Забранени наркотици:

 • THC (канабис)
 • Метиламфетамин
 • MDMA (екстази)

Според закона няма разлика между законни (лекарства) и незаконни наркотици, затова всеки, който в резултат от приема на каквото и да е упойващо вещество не е способен да шофира, се смята за извършил правонарушение.

 

Забранени ленти

Ленти за превозни средства на обществения транспорт

Автобусни ленти

Автобусните ленти могат да се използват от всяко превозно средство, предназначено за превоз на повече от 8 пътници (с изключение на водача). Велосипедисти — а понякога таксита и двуколесни моторни превозни средства — по принцип могат да използват автобусните ленти в периодите, когато те са отворени само за автобуси. Други превозни средства не трябва да използват автобусните ленти в периодите, когато те са отворени само за автобуси, освен за товарене и разтоварване (и само ако с пътни знаци не е указано друго).

По принцип е указано кога автобусните ленти са отворени само за автобуси и какви видове превозни средства се допускат в тях. Ако няма знак и не е посочено време на действие, водачите на МПС трябва да приемат, че автобусната лента е отворена само за автобуси 24 часа в денонощието.

Някои автобусни ленти са запазени само за местни автобусни услуги, което означава, че туристически автобуси например не могат да ги използват. Обикновено това е указано със знак.

Примери:

Автобусната лента може да бъде използвана от превозни средства, предоставящи местни автобусни услуги, както и от велосипеди и таксита. Не е посочено време, в което лентата е отворена само за автобуси.

Автобусната лента може да бъде използвана от всички видове автобуси, както и от велосипеди. Посочено е времето, в което лентата е отворена само за автобуси.

Автобусната лента може да бъде използвана от всички видове автобуси, както и от двуколесни моторни превозни средства (без кошове), велосипеди и таксита. Посочено е времето, в което лентата е отворена само за автобуси.

Тежкотоварни автомобили на магистрали

Водачите на тежкотоварни автомобили, по-тежки от 7,5 тона, не трябва да карат в крайната дясна лента на магистрала, ако има три или повече ленти.

Велосипедни алеи

Велосипедните алеи са обозначени с пътна маркировка и знаци. Водачите на МПС не трябва да карат или паркират на велосипедна алея, маркирана с непрекъсната бяла линия, във времето, когато тя е отворена само за велосипеди. Тези периоди са указани със знак. Водачите на МПС не трябва да карат или паркират на велосипедна алея, маркирана с прекъсната бяла линия, освен ако това е неизбежно. Водачите на МПС не могат да паркират на велосипедна алея, докато за нея важат ограничения за паркиране.

Ленти за превозни средства с пътници над определен брой

Лентите за превозни средства с пътници над определен брой обикновено изглеждат като автобусни ленти, отделени са с непрекъсната бяла линия и са обозначени с пътна маркировка „2+ lane“ на равни интервали. Тези ленти са обозначени с пътен знак с изображение на автомобил и надпис „2+“.

Други специални ленти за превозни средства

Някои ленти могат да бъдат използвани само от определен вид превозни средства. Тези ограничения могат да важат за определено време или постоянно. Времето и видовете превозни средства са посочени на съответните пътни знаци. Водачите не трябва да карат в такива ленти във времето, в което важи ограничението, освен ако със знаци не е указано, че това е позволено за управляваните от тях превозни средства.

 

Защитна каска

 • Велосипеди – Силно препоръчително, но не е задължително.
 • Мотопеди – Задължително, но с изключения: последователи на сикхската религия, носещи тюрбан.
 • Мотоциклети с кош или без кош – задължително
 • Леки и тежки триколесни превозни средства; Силно препоръчително, но не е задължително.
 • Леки и тежки четириколкиСилно препоръчително, но не е задължително.

Мобилни телефони

Шофьорите могат да използват мобилен телефон само с хендсфри устройство

 

Други специфични правила

Принадлежности за безопасност за велосипедисти: Велосипедите трябва да имат фар, излъчващ бяла светлина, отпред и червен светлоотразител или фар, излъчващ червена светлина, отзад, ако се движат нощем.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!