Група Т – табели

Начало » Пътни знаци » Група Т - табели
Табела Т10

Табела Т10

Табела Т10 – Време на действие на пътния знак се използва за да се укажат часовете от денонощието, през които е валидно действието на даден знак....

Табела Т11

Табела Т11

Табела Т11 – Посока към обект се използва за да укаже посока, а при необходимост – и разстояние до сигнализиран обект. Табелата се поставя само ако...

Табела Т12

Табела Т12

Табела Т12 – Начин на паркиране на пътните превозни средства се използва за да укаже начина на паркиране на пътните превозни средства. Поставя се...

Табела Т13

Табела Т13

Табела Т13 – Направление на пътя с предимство в кръстовището се поставя под пътни знаци Б1, Б2 и Б3 на кръстовища, в които пътят с предимство...

Табела Т14

Табела Т14

Табела Т14 – При сняг и зимни условия се поставя под пътен знак А15, в случай, че трябва да се укаже на водачите, че пътният участък е хлъзгав...

Табела Т15

Табела Т15

Табела Т15 – Работни дни се поставя най-чето под пътни знаци от групи В и Г, като служат за да укажат дните, в които е в сила действието на...

Табела Т16

Табела Т16

Табела Т16 – Неработни дни се поставя най-чето под пътни знаци от групи В и Г, като служат за да укажат дните, в които е в сила действието на...

Табела Т17

Табела Т17

Табела Т17 – Табела с текст се поставя под пътен знак в случай, че е необходимо да се изясни или ограничи неговото действие и не е възможно това да...

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!