Пътен знак Ж6 – Указателна табела

Група Ж - за направления, посоки, обекти и други

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Ж6 – Указателна табела

Пътен знак Ж6 – Указателна табела сингализира повече от един обект – населено място или други обекти.

Върху пътен знак Ж6 се посочват наименованията на обектите, посоките и разстоянията до тях в километри, както и номерата на магистралите, скоростните пътища и пътища I и II клас.

Не се използва за сигнализиране на автомагистрали, скоростни пътища и скоростни градски магистрали.

Пътният знак се поставя:

  • непосредствено преди кръстовище;
  • вместо пътен знак Ж1 като предварителен указател – в този случай не се посочват разстоянията до целите, а с допълнителна табела се указва разстоянието до кръстовището.

 

Според броя на указаните посоки, възможно е пътен знак Ж6 да има до три полета. Те биват разположени едно под друго по направления в следния ред:

  • Право
  • Ляво
  • Дясно

 

Всяко поле може да изобразява само по една стрелка и до три надписа посочващи обекти и разстоянието до тях. Разстоянията се посочват след надписите. Обектите се подреждат отгоре надолу като първа е най-близката, а последна – най-далечната.

При използването на пътен знак Ж6 не се допуска посочването само едно поле – за дясно или ляво направление.

Посока напред се обозначава с вертикално насочена стрелка, чийто връх е насочен нагоре.

Стрелките в пътен знак Ж6 се поставят в лявата страна на знака, а надписите и наименованията се разполагат вдясно от нея.

Посоките за дясно или ляво направление се обозначават със стрелка, чийто връх е насочен нагоре, наклонена под ъгъл 45 ° спрямо правото направление, когато пътищата се отклоняват под ъгъл, по-малък от 70 ° или с хоризонтална стрелка – за по-големите ъгли на отклонение. Стрелката се изобразява от страната на съответното отклонение, а надписите с наименованията на целите се разполагат вдясно или вляво от нея. Задължително се указват номерата на автомагистрали и пътища I и II клас чрез изображенията на пътни знаци Ж20.2 или Ж21, които се поставят преди надписите.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!