Направляващо стълбче С1

Други средства за сигнализиране

Начало » Пътни знаци » Направляващо стълбче С1

Направляващо стълбче С1 се използва задължително за да се очертае края на платното за движение на всички пътища извън населените места и селищните образувания и на скоростни градски магистрали в населените места и селищните образувания места. Те се поставят от двете страни на пътя, по външния край на банкета, на разстояние едно от друго, както следва:

    1. в прави пътни участъци и при хоризонтални криви с радиус, равен или по-голям от 600 m – 50 m, а на автомагистрали и скоростни пътища – 100 m;
    2. на участъци в хоризонтална крива или в изпъкнала вертикална крива съгласно приложение № 18.

Направляващите стълбчета С1 имат бял цвят, а в горната им част – черна, наклонена към платното за движение, ивица, върху която са разположени светлоотразителни правоъгълници. Тези стълбчета следва да имат вятъроустойчивост с клас не по-малък от WL1, съгласно БДС EN 12899-3. Освен това, следва да имат и удароустойчивост не по-малко от DH1, съгласно същия стандарт.

Стълбчетата използвани във всеки отделен пътен участък следва да бъдат еднакви.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!