Ограничителна табела С4

Други средства за сигнализиране

Начало » Пътни знаци » Ограничителна табела С4

Ограничителна табела С4, както и ограничителни табели С4.1, С4.2, С4.3 и С4.4 имат формата на вертикално разположени правоъгълници.

Табели С4.1 и С4.2 са оцветени с успоредни, еднакви по широчина червени и бели ивици, насочени под наклон 45° към платното за движение.

Табели С4.3 и С4.4 са с червен фон и с две перпендикулярни, еднакви по широчина бели ивици, насочени под наклон 45° към и извън платното за движение.

Този вид ограничителни табели се използват за сигнализиране изменението на широчината на платното за движение.

Поставят от страната на стеснението: С4.1 и С4.3 – отляво, или С4.2 и С4.4 – отдясно на платното по посока на движението.

Също така и под пътни знаци Г9 или Г10, когато с тях се сигнализират разделителни ивици или острови на платното за движение.

Едновременното поставяне на табели С4.1 и/или С4.2 с табели С4.3 и/или С4.4 в зоната на видимост на водача на пътното превозно средство не се допуска.

Ограничителни табели не се поставят под пътен знак Г11.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!