Пътен знак А29 – Кръстовище с кръгово движение

Група А - предупредителни

Начало » Пътни знаци » Пътен знак А29 – Кръстовище с кръгово движение

Пътен знак А29 – Кръстовище с кръгово движение се използва за сигнализация на кръстовище, в което движението е кръгово и се извършва само в указаната от стрелките посока.

Пътен знак А29 се поставя на всяко кръстовище с кръгово движение както извън границите на населени места и селищни образувания, така и в тях, с изключение на кръгови кръстовища, движението на които се регулира със светлинни сигнали.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!