Пътен знак А35 – Бализ

Група А - предупредителни

Начало » Пътни знаци » Пътен знак А35 – Бализ

Пътен знак А35 – Бализ – използва се за сигнализация на ЖП прелез. Съществуват три вида знак, тип Бализ, които се поставят както следва:

А35.1 „Бализ“. Сигнализира разстояние от 240 метра до ЖП прелез.

А35.1 „Бализ“. Сигнализира разстояние от 240 метра до ЖП прелез.

А35.2 „Бализ“. Сигнализира разстояние от 160 метра до ЖП прелез.

А35.2 „Бализ“. Сигнализира разстояние от 160 метра до ЖП прелез.

А35.3 „Бализ“. Сигнализира разстояние от 80 метра до ЖП прелез.

А35.3 „Бализ“. Сигнализира разстояние от 80 метра до ЖП прелез.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!