Пътен знак А37 – Възможна е поява на силен страничен вятър

Група А - предупредителни

Начало » Пътни знаци » Пътен знак А37 – Възможна е поява на силен страничен вятър

Пътен знак А37 – Възможна е поява на силен страничен вятър заедно с Пътен знак А37 може да се използва и ветропоказател тип чувал (ръкав), за да се определи посоката и силата на вятъра.

Ветропоказателя има форма на символа на знака и следва да е оцветен с бели и червени напречни ивици. При необходимост от ограничаване на скоростта на движение под знака се поставя пътен знак В26.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!