Пътен знак А7 – Платно за движение, стеснено от двете страни

Група А - предупредителни

Начало » Пътни знаци » Пътен знак А7 – Платно за движение, стеснено от двете страни

Пътен знак А7 – Платно за движение, стеснено от двете страни се използва за сигнализация на пътни участъци, в които:

  • има стеснение на платното за движение от двете му страни, но се запазва броят на пътните ленти;
  • броя на пътните ленти в някоя от посоките на движение намалява
  • допълнителна пътна лента, предназначена за бавнодвижещи се пътни превозни средства приключва

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!