Пътен знак А8 – Платно за движение, стеснено отдясно

Група А - предупредителни

Начало » Пътни знаци » Пътен знак А8 – Платно за движение, стеснено отдясно

Пътен знак А8 – Платно за движение, стеснено отдясно се използва се за сигнализция на пътни участъци, в които:

  • платното за движение се стеснява от дясно, но броят на пътните ленти се запазва;
  • броят на пътните ленти в някоя от посоките на движение намалява
  • допълнителна пътна лента, предназначена за бавнодвижещи се пътни превозни средства прикючва

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!