Пътен знак А9 – Платно за движение, стеснено отляво

Група А - предупредителни

Начало » Пътни знаци » Пътен знак А9 – Платно за движение, стеснено отляво

Пътен знак А9 – Платно за движение, стеснено отляво се използва за сигнализация на пътни участъци, в които:

  • платното за движение се стеснява от ляво, запазвайки броя на пътните ленти
  • броя на пътните ленти в някоя от посоките на движение намалява
  • допълнителната пътна лента, предназначена за бавнодвижещи се пътни превозни средства приключва

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!