Пътен знак Б2 – Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство.

Група Б - за предимство

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Б2 – Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство.

Пътен знак Б2 – Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство се поставя на място, което осигурява на водача на спрялото пътно превозно средство добра видимост към пътя с предимство, без да пречи на преминаващите с предимство пътни превозни средства и пешеходци или на железопътен прелез без бариери.

Извън населени места и селищни образувания, се поставя допълнителна табела Т8, която указва разстоянието между двата пътни знака.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!