Пътен знак Б5 – Пропусни насрещно движещите се пътни превозни средства!

Група Б - за предимство

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Б5 – Пропусни насрещно движещите се пътни превозни средства!

Пътен знак Б5 – Пропусни насрещно движещите се пътни превозни средства! се поставя преди стеснен пътен участък от дясната страна на водачите на пътните превозни средства, на които се забранява да навлизат в пътния участък, когато преминаването им през него е невъзможно без спиране на насрещно движещите се пътни превозни средства.

Пътният знак определя предимството за преминаване през стеснения участък, в който разминаването на срещуположно движещите се пътни превозни средства е невъзможно.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!