Пътен знак Б6 – Премини, ако пътят е свободен!

Група Б - за предимство

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Б6 – Премини, ако пътят е свободен!

Пътен знак Б6 – Премини, ако пътят е свободен! се поставя преди стеснен пътен участък от дясната страна на водачите на пътни превозни средства, на които се предоставя предимство за преминаване.

Пътният знак определя предимството за преминаване през стеснения участък, в който разминаването на срещуположно движещите се пътни превозни средства е затруднено.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!