Пътен знак Д11 – Начало на населено място и селищно образувание

Група Д - със специални предписания

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Д11 – Начало на населено място и селищно образувание

Пътен знак Д11 – Начало на населено място и селищно образувание сигнализирa мястото, от което започват да важат правилата за движение в населено място.

Ако пътен знак Д11 се намира на републикански път, наименованието на населеното място и селищното образувание задължително се повтаря на латиница, а когато е на общински път – при необходимост.

В случаите, в които за територията на населеното място е необходимо да се въведе допустима максимална скорост на движение, се поставя и пътен знак В26.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!