Пътен знак Д2 – Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства

Група Д - със специални предписания

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Д2 – Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства

Пътен знак Д2 – Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства сигнализира допълнителна пътна лента при голям надлъжен наклон.

Пътен знак Д2 се поставя само в случаите, в които дължината на допълнителната лента е по-голяма от 200м. Изображението трябва да отговаря на следните изисквания:

  • броят на стрелките в знака да отговаря на броя на пътните ленти;
  • върху правата вертикална част на стрелките, без най-дясната, е възможно да бъдат поставени изображения на пътни знаци от група В и/или пътен знак Г17 Задължителна минимална скорост;
  • указваните в изображенията на пътен знак Г17 задължителни минимални скорости трябва да отговарят на изискванията на чл. 94, ал. 2;
  • указваната в изображението на пътен знак Г17 задължителна минимална скорост във втората стрелка е изчислената в наредбата по ал. 1 най-малка допустима скорост на оразмерителен товарен автомобил, закръглена до 10км/ч.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!