Пътен знак Д20 – Платен паркинг

Група Д - със специални предписания

Начало » Пътни знаци » Група Д - със специални предписания » Пътен знак Д20 – Платен паркинг

Пътен знак Д20 – Платен паркинг сигнализира място, предназначено за паркиране на пътни превозни средства без или срещу заплащане на такса за престой.

Пътен знак Д20 може да бъде използван и за предварително сигнализиране на посоката и разстоянието до паркинга и се поставя:

  1. на разстояние 200м – извън границите на населени места, както и на отклонението за паркинга;
  2. съобразно конкретните пътни условия – в населените места и селищните образувания.

В долната част на пътния знак или с допълнителни табели могат да се указват:

  1. времето, в което паркирането е разрешено;
  2. ограничението във времетраенето на паркирането;
  3. посоката и разстоянието до паркинга;
  4. видът на пътните превозни средства, за които паркингът е предназначен;
  5. начинът на паркиране.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!