Пътен знак Д3 – Указател за предварително престрояване

Група Д - със специални предписания

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Д3 – Указател за предварително престрояване

Пътен знак Д3 – Указател за предварително престрояване се използва, за да сигнализира зона за престрояване на път с поне две пътни ленти за движение в една посока, в която водачите на пътни превозни средства заемат пътната лента, съответстваща на желаната посока за продължаване на движението след кръстовището.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!