Пътен знак Д8 – Край на автомобилния път

Група Д - със специални предписания

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Д8 – Край на автомобилния път

Пътен знак Д8 – Край на автомобилния път се използва, за да се сигнализира мястото, от което престават да действат правилата за движение по автомобилен път, съответно по скоростен път.

Задължително се поставя предварително на разстояние 750м., заедно с допълнителна табела Т1, чрез която се посочва и разстоянието.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!