Начало » Пътни знаци » Пътен знак Д9 – Тунел

Пътен знак Д9 – Тунел се използва, за да сигнализира тунел с дължина, по-голяма от 70м, в който от водачите на пътни превозни средства се изисква да спазват специалните правила за движение в тунел съгласно раздел XV от глава втора от ЗДвП.

Пътният знак се поставя пред входа на тунела. В долната част на знака или с допълнителна табела Т2 и допълнителна табела Т17 могат да се указват дължината и наименованието на тунела.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!