Пътен знак Е17 – Начало на пешеходен маршрут

Група Е - даващи допълнителна информация

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Е17 – Начало на пешеходен маршрут

Пътен знак Е17 – Начало на пешеходен маршрут.

Използва се за сигнализиране на обекти в близост до пътя, в които участниците в движението могат да ползват услугите, указани със съответните символи. Когато на едно и също място могат да се получат различни видове услуги, на една обща табела може да се поставят до четири изображения на пътни знаци от група “Е”.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!