Пътен знак Е5 – Автосервиз

Група Е - даващи допълнителна информация

Пътен знак Е5 – Автосервиз се използва за да се сигнализира обекти в близост до пътя, в които участниците в движението могат да ползват услугите, указани със съответния символ.

В случаите, в които на едно и също място е възможно да се получат различни видове услуги, на една обща табела може да се поставят до четири изображения на пътни знаци от група Е.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!