Пътен знак Е7.2 – Бензиностанция, която предлага и безоловен бензин

Група Е - даващи допълнителна информация

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Е7.2 – Бензиностанция, която предлага и безоловен бензин

Пътен знак Е7.2 – Бензиностанция, която предлага и безоловен бензин се използва за да се сигнализира обекти в близост до пътя, в които участниците в движението могат да ползват услугите, указани със съответния символ.

В случаите, в които на едно и също място е възможно да се получат различни видове услуги, на една обща табела може да се поставят до четири изображения на пътни знаци от група Е.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!