Пътен знак Е8 – Информационно бюро за туристи

Група Е - даващи допълнителна информация

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Е8 – Информационно бюро за туристи

Пътен знак Е8 – Информационно бюро за туристи се използва за да се сигнализира обекти в близост до пътя, в които участниците в движението могат да ползват услугите, указани със съответния символ.

В случаите, в които на едно и също място е възможно да се получат различни видове услуги, на една обща табела може да се поставят до четири изображения на пътни знаци от група Е.

 

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!