Пътен знак Г4 – Движение само направо или надясно след знака

Група Г - със задължителни предписания

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Г4 – Движение само направо или надясно след знака

Пътен знак Г4 – Движение само направо или надясно след знака се поставя пред кръстовища или на места, след които движението трябва да продължи в дадената посока.

Пътен знак Г4 не може да бъде заместен с комбинация от пътните знаци Г1 Движение само напред след знака и Г2 Движение само надясно след знака.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!