Пътен знак В1 – Забранено е влизането на пътни превозни средства

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана

Начало » Пътни знаци » Пътен знак В1 – Забранено е влизането на пътни превозни средства

Пътен знак В1 – Забранено е влизането на пътни превозни средства  сигнализира пътен участък, в едната посока, на който движението е забранено за пътни превозни средства.

Пътен знак В1 се поставя в началото на участъка, за който важи.

В случаите, в които в насрещната посока не се движат превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници по утвърден маршрут, в отрсещния край  на пътния участък се поставя пътен знак Д4 Еднопосочно движение след знака,

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!