Пътен знак В13 – Забранено е влизането на ППС с опасни товари

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана

Начало » Пътни знаци » Пътен знак В13 – Забранено е влизането на ППС с опасни товари