Пътен знак В15 – Забранено е влизането на ППС с широчина по-голяма от означената

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана

Начало » Пътни знаци » Пътен знак В15 – Забранено е влизането на ППС с широчина по-голяма от означената

Пътен знак В15 – Забранено е влизането на пътни превозни средства с широчина, включително и товара, по-голяма от означената се използва за да сигнализира на прав пътен участък, в който има изградено пътно съоръжение или съществува препятствие на пътя, което ограничава габарита му, така че светлата широчина е по-малка от 3,00 m.

В знака се указва съществуващата светла широчина, намалена с 0,40м (40см) и закръглена към по-ниската стойност с точност до 0,10м (10см) и тя не може да бъде по-голяма от 2,50м.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!