Пътeн знак В19 – Забранено е влизането на ППС с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана

Начало » Пътни знаци » Пътeн знак В19 – Забранено е влизането на ППС с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното

Пътeн знак В19 – Забранено е влизането на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното. Този знак сигнализира участък от пътя, в който движението на ППС с маса или осово натоварване над определените стойности застрашава целостат на пътното съоръжение или настилката.

Конкретните допустими стойности за маса или натоварване на ос са посочени в знака. Те биват закръгляни към по-ниската стойност с точност до 0,5 тона. Стойностите, посочени в знак В19 не могат да бъдат по-големи от 43,5 тона и 11,0 тона.

Пътният знак се поставя в началото на пътния участък, в който трябва да се въведе забраната, се поставят и предварително, на предходното кръстовище, като разстоянието до мястото на въвеждане на забраната се указва с допълнителна табела Т1, а на напречните клонове на кръстовището – с допълнителна табела Т11.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!