Пътен знак В23 – Забранено е завиването в обратна посока.

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана

Начало » Пътни знаци » Пътен знак В23 – Забранено е завиването в обратна посока.

Пътен знак В23 – Забранено е завиването в обратна посока се използва, за да се създаде необходимата организация на движението.

Правилата, въведени от пътен знак В23, не се отнасят за превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, движещи се по утвърдения им маршрут.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!