Пътен знак В32 – Край на въведената забрана за изпреварване

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана

Начало » Пътни знаци » Пътен знак В32 – Край на въведената забрана за изпреварване

Пътен знак В32 – Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване от товарни автомобили с допустима максимална маса над 3,5 t.

Този пътен знак отменя въведени със съотвените други пътни знаци забрани. Пътен знак В32 не се изпозлва за сигнализиране на края на зоната на действие на пътен знак В25, в случаите, когато зоната на действие на пътните знаци е с дължина до 100м, което се  указва с допълнителна табела Т2.

Пътен знак В32 не се използва също така и в случаите, в които краят на зоната на действие на предходно въведените забрани съвпада с кръстовище.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!