Пътeн знак В4 – Забранено е влизането на товарни автомобили

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана

Начало » Пътни знаци » Пътeн знак В4 – Забранено е влизането на товарни автомобили

Пътeн знак В4 – Забранено е влизането на товарни автомобили се използва за въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ пътни превозни средства.

Възможно е под символите на съответните пътни превозни средства на пътния знак да се указва с цифра допустимата максимална маса в тонове. Ако това е направено, забраната се отнася само за пътни превозни средства или за състави от превозни средства, чиято маса със или без товар надвишава указаната стойност.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!