Пътен знак В6 – Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана

Начало » Пътни знаци » Пътен знак В6 – Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета

Пътен знак В6 – Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета въвежда забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ пътни превозни средства.

Пътният знак се поставя в началото на пътния участък, в който трябва да се въведе забраната. Възможно е да се знак В6 да бъде поставен предварително, на предходното кръстовище, като разстоянието до мястото на въвеждане на забраната се указва с допълнителна табела Т1, а на напречните клонове на кръстовището – с допълнителна табела Т11.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!