Пътен знак В7 – Забранено е влизането на трактори и самоходни машини

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана

Начало » Пътни знаци » Пътен знак В7 – Забранено е влизането на трактори и самоходни машини