Пътен знак В9 – Забранено е влизането на велосипеди

Група В - за въвеждане на забрана и за отменяне на въведената забрана

Начало » Пътни знаци » Пътен знак В9 – Забранено е влизането на велосипеди