Табела с направляваща стрелка С7

Други средства за сигнализиране

Начало » Пътни знаци » Табела с направляваща стрелка С7

Табела с направляваща стрелка С7  се използва в криви, за да укаже изменението на посоката на движение.

Тази табела има квадратна форма, бял фон и червена стрелка, чийто връх сочи посоката на движение. Поставят се на опасни хоризонтални криви от външната им страна, като вътрешният ъгъл между тях следва да е прав.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!