Начало » Пътни знаци » Табела Т3

Табела Т3 – Начало на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28 се поставя на мястото, в което се въвежда забраната.

В случай, че въведена с пътен знак В27 или В28 забрана, се отнася за пътен участък с дължина до 20м., е възможно да се постави само една табела Т3.1 или Т3.2, която да укаже дължината на зоната на действие на забраната.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!