Начало » Пътни знаци » Табела Т5

Табела Т5 – Край на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28 се поставя на мястото, в което престава да действа въведена забрана.

В случай, че въведена с пътен знак В27 или В28 забрана, се отнася за участък с дължина до 20м, може да се постави само една табела Т5.2, която указва дължината на зоната на действие.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!