Начало » Пътни знаци » Табела Т6

Табела Т6 – Пътно превозно средство, за което се отнася действието на пътния знак се поставя се под пътни знаци от групи АВ и Г. Тези табели указват за кои участници в движението се отнася действието на знака.

При необходимост под символа на превозното средство може да се укаже допустима максимална маса в тонове.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!