Начало » Пътни знаци » Табела Т7

Табела Т7 – Пътно превозно средство, за което не се отнася действието на пътния знак се поставя се под пътни знаци от групи А, В и Г. Тези табели указват за кои участници в движението не се отнася действието на знака.

При необходимост под символа на превозното средство може да се укаже допустима максимална маса в тонове.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!