Железопътна табела 15 – Намаление за прелез или насрещни стрелки

Табели за сигнализиране в железопътния транспорт

Начало » Пътни знаци » Железопътна табела 15 – Намаление за прелез или насрещни стрелки

Намаление за прелез или насрещни стрелки.
Това намаление няма край, а скоростта може да се увеличава веднага, след като машинистът се убеди, че стрелките са правилно обърнати или прелезът е свободен.

Чл. 384.(1) Насрещни стрелки, заключвани с ръчни стрелкови заключалки, и стрелки, временно изолирани от централизация, се сигнализират със сигнал за ограничение. Сигналът е табела както тази по чл. 383 и на нея е изобразен черен кръг с диаметър 350 mm, в който с бял цвят е изписана максималната скорост за преминаване на сигнализираното място.
(2) Сигналът по ал. 1 се поставя до първата входна стрелка отдясно на текущия път по посока на движението и задължава локомотивния машинист да премине входната гърловина с посочената скорост и с повишено внимание, докато се увери, че навлиза в свободен коловоз, след което продължава движението си със скорост по книжка-разписание. Обратната страна на табелата е сива и няма сигнално значение.
(3) Когато и в изходната гърловина има насрещни стрелки, заключвани с ръчни стрелкови заключалки, гарата се сигнализира със сигнали за ограничение съгласно чл. 383, ал. 1.
(4) Стрелките на открит път, осигурявани само с ръчни стрелкови заключалки, се сигнализират със сигнала по ал. 1 едностранно само откъм посоката срещу езиците на стрелката.
(5) Със сигнала по ал. 1 се сигнализират и прелези в междугария, съоръжени с АПУ, когато се наложи временно прекъсване на действието им, и се поставя на 10 m от началото на прелезната настилка от двете страни на прелеза отдясно на железния път и задължава машиниста да премине край сигнала с указаната на него скорост, повишено внимание и готовност за спиране при видимо препятствие на прелеза. След като машинистът се убеди, че прелезът е свободен, влакът продължава движението си с разрешената скорост.
(6) В случаите по ал. 5 предпрелезните светофори се закръстосват.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!