Железопътна табела 18 – Предсигнал за намаление

Табели за сигнализиране в железопътния транспорт

Начало » Пътни знаци » Железопътна табела 18 – Предсигнал за намаление

Железопътна табела 18 – Предсигнал за намаление се поставя на предсигнално разстояние преди налачалото на намалението.

Предсигналът за ограничение е жълта квадратна табела с червена ивица по края. В средата на табелата с черен цвят е изписана максималната скорост, с която трябва да се премине сигнализираното място.

 Предсигналът за ограничение се поставя от дясната страна на пътя по посока на движението, на предсигнално спирачно разстояние пред сигналите по чл. 383 и 384. Обратната страна на предсигнала е сива и няма сигнално значение.

 

Какво е предсигнално разстояние: 

Стандартно за даден участък разстояние, на което всеки влак, движещ се с максималната за влака скорост и
осигурен с минималната спирачна маса трябва да може да спре при най-неблагоприятни условия.

В България са установени пет предсигнални спирачни разстояния:
1500 м – по новите линии с максимална скорост 160 км/ч и повече;
1200 и 1000 м – по главните и повечето второстепенни линии;
700 м – по някои второстепенни линии;
400 м – по теснопътната линия Септември – Добринище.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!