Железопътна табела 27 – Предсветофорен указател

Табели за сигнализиране в железопътния транспорт

Начало » Пътни знаци » Железопътна табела 27 – Предсветофорен указател

Указатели за предупредителен светофор.

Поставят се съответно на 300 м, 200 м и 100 м преди светофора.

Такива указатели се поставят и преди последния проходен светофор по линия с автоблокировка с проходни сигнали, защото той изпълнява роля на предупредителен за входния на следващата гара.

Предсветофарният указател е правоъгълна бяла табела с размери: широчина 360mm, височина 1600mm, с изобразени от една до три плътни черни черти, издигащи се диагонално отляво надясно.

Пред всеки предупредителен светофор се поставят три предсветофорни указателя, разположени: първата с една черта – на 100m пред предупредителния светофор, а останалите – по на 100 m една от друга, от страната на железния път, от която се намира предупредителният светофор.

Когато в гарата няма централизация на стрелките, над единствената черта на последната табела откъм междугарието се поставя плътен черен кръг.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!