Железопътна табела 28 – Предсветофорен указател

Табели за сигнализиране в железопътния транспорт

Начало » Пътни знаци » Железопътна табела 28 – Предсветофорен указател

Предсветофорен указател на 100 м преди предупредителен светофор на гара без централизация на стрелките (стрелките се обслужват ръчно).

 

Предсветофорният указател е правоъгълна бяла табела с размери: широчина 360 mm, височина 1600 mm, с изобразени от една до три плътни черни черти, издигащи се диагонално отляво надясно.

Пред всеки предупредителен светофор се поставят три предсветофорни указателя, разположени: първата с една черта – на 100 m пред предупредителния светофор, а останалите – по на 100 m една от друга, от страната на железния път, от която се намира предупредителният светофор.

Когато в гарата няма централизация на стрелките, над единствената черта на последната табела откъм междугарието се поставя плътен черен кръг.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!