16.1 Общи задължения на водачите

Начало » Подготовка за изпита » 16.1 Общи задължения на водачите

Водачът на ППС е задължен:

  • да познава и спазва Закона за движение по пътищата
  • да не управлява ППС, след като е употребил алкохол, наркотици, също така на водачите е забранено да предоставят своите ППС на неправоспособни водачи, както и на такива, които са употребили алкохол или наркотчини вещества.
  • когато бъдат спрени от контролните органи, водачите са задължени да спрат плавно в най-дясната част на платното за движение или на мястото, което контролният орган посочи. А след като е спрял, водачът е длъжен да изпълнява указанията на контролния орган.
  • На водачите е забранена употребата на мобилен телефон, докато управляват. Икзлючение от това правило прави само разговор, проведен с устройство, позволяващо говорене по телефона без участието на ръцете. При липса на такова устройство и необходимост разговор да бъде проведен, водачът е длъжен да намери безопасно място, на което да спре и да проведе разговора.

Имайте в предвид, че на дълъг път или когато сте уморени, разговор по телефона (проведен, чрез handsfree устройство) би могъл да ви държи будни. От друга страна, обаче, ако разговорът е високо емоционален – карате се с някого или се радвате за нещо, това ще отдели вниманието ви от пътната обстановка и би могло да предизвика ПТП. Най-добре е да водите разговорите, когато не управлявате.

< 15.3 Наркотични вещества 16.2 Документи >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!