1.1 Участници в движението

Начало » Подготовка за изпита » 1.1 Участници в движението

Участник в движението наричаме всеки човек, който се намира на пътя. Участниците в движението могат да се придвижват пеша или с превозно средство. Важно е да се запомни, че със своето поведение (действие или бездействие), участниците в движението оказват влияние на другите движещи се по пътя хора и превозни средства.

Участници в движението са:

  • пешеходците
  • водачита на превозни средства, животни, стада и др.
  • пътниците в превозните средства
  • хората, които работят на пътя

Пешеходец наричаме всеки, който се намира на пътя, извън пътно превозно средство и не извършва работа на пътя.

За пешеходци считаме лица, които :

  • бутат или теглят детска или инвалидна количка или друго превозно средство без двигател и с широчина по-малка от 1 м.
  • които бутат велосипед, мотопед или мотоциклет
  • които са с трайни увреждания и които се движат с инвалидна количка, задвижвана посредством тяхната мускулна сила или от двигател ако се движат със скоростта на пешеходец

Водач наричаме всеки, който управлява ППС или води организирана група пешеходци, който води или кара впрегнати, товарни или ездитни животни или стада по пътищата, бута количка с широчина по-голяма от 1м

Нов водач наричаме онези водачи, които за първи път придобиват правоспособност  за управление на моторно превозно средство.

1.2 Пътни превoзни средства >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!