12. Разположение на нерелсовите пътни превозни средства върху пътното платно

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 12. Разположение на нерелсовите пътни превозни средства върху пътното платно

Чл.67. (1) Водачът на пътно превозно средство е длъжен да се движи възможно
най-вдясно на платното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна маркировка – да
използва най-дясната свободна лента.
(2) Броят на пътните ленти се определя от пътната маркировка или от пътен знак, а
когато няма такива – от водачите, съобразно широчината на платното за движение, широчината на
недвуколесните пътни превозни средства и от необходимото странично разстояние между тях.
Чл. 68. На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е
забранено:
1. когато платното за движение има две пътни ленти – да навлиза и да се движи в лентата
за насрещно движение, освен при изпреварване и заобикаляне;
2. когато платното за движение има три пътни ленти- да навлиза и да се движи в
крайната лява лента. Навлизането и движението в средната лента е разрешено само при
изпреварване и заобикаляне;
3. когато платното за движение има четири и повече пътни ленти- да навлиза и да се
движи в лентите за насрещно движение.
Чл.69. На пътно платно с три и повече пътни ленти за движение в една посока,
сигнализирани с пътен знак Д1, водачът на моторно превозно средство не е длъжен да спазва
изискванията на чл. 67, ал. 1.
Чл.70. На пътно платно с три и повече пътни ленти за движение в една посока,
сигнализирани с пътен знак Д1, на водача на пътно превозно средство, което не може да развива
или на което не е разрешено да развива максимално допустимата за пътя скорост, се забранява да
навлиза в крайната лява лента за тази посока, освен при завиване и заобикаляне.
Чл. 71. Водачът на бавнодвижещо се пътно превозно средство задължително се движи в
най-дясната пътна лента, освен при завиване или заобикаляне.
Чл.72. Движението на нерелсово пътно превозно средство по трамвайно платно, ако
няма други забрани, се разрешава само при изпреварване или заобикаляне в посоката на
движение на трамвая, но без да му се пречи.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база