13. Скорост и дистанция

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 13. Скорост и дистанция

Чл. 73. (1) При избиране на скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/час:
Пътно превозно В населено Извън По автомагистрала средство място населено място
Категория А 50 80 100
Категория В 50 90 120
Категории С, D 50 80 100
Категории В+Е, С+Е, D+Е 50 70 100
Категории Т, М 50 50 –
Самоходни машини 40 40 –
(2) Скорост на движение, по-висока от посочената в ал.1, може да се разрешава при наличие на необходимите условия за безопасност на движението. В този случай ограничението на скоростта се сигнализира с пътен знак В 26.
Чл. 74. (1) Водачът на пътно превозно средство не трябва да се движи без основателна причина с твърде ниска скорост, когато по този начин пречи на движението на другите пътни превозни средства.
(2) Водач на пътно превозно средство, което се движи с ниска скорост и поради това причинява създаването на колона от пътни превозни средства, е длъжен да ги пропусне при първа възможност.
Чл.75. (1) Водачът в зависимост от скоростта на движение, от състоянието на пътната повърхност и от спирачните възможности на управляваното пътно превозно средство е длъжен да спазва такава дистанция от движещото се пред него превозно средство, че да може да избегне удар в него, когато то намали скоростта или спре рязко.
(2) За улесняване на изпреварването по двулентовите пътища извън населени места водачите на пътни превозни средства, на които е забранено да развиват максимално допустимата за пътя скорост, както и водачите на пътни превозни средства или състави от пътни превозни средства с дължина над 7 м, освен в случаите, когато те извършват изпреварване, са длъжни да спазват такава дистанция помежду си, че изпреварващите ги пътни превозни средства да могат безопасно да заемат място между тях.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база