22. Движение през нощта и при намалена видимост. Използване на светлините

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 22. Движение през нощта и при намалена видимост. Използване на светлините

Чл.133. (1) При движение през нощта и при намалена видимост моторните превозни средства и трамваите трябва да бъдат с включени къси или дълги светлини, габаритни светлини и светлина за осветяване на задната табела с регистрационния номер.
(2) Забранено е използването на дългите светлини:
1. при разминаване. Превключването от дълги на къси светлини става преди
разминаването, когато разстоянието между пътните превозни средства е не по-малко от150 м,
или в момента, в който насрещният водач подаде сигнал чрез превключване на светлините;
2. при движение по осветени участъци от пътя;
3. при движение зад друго моторно превозно средство на разстояние, по-малко от 50 м.
Чл.134. При спиране за престой извън населените места през нощта и при намалена
видимост моторните превозни средства трябва да бъдат с включени габаритни светлини. Това се
отнася и за ремаркетата.
Чл.135. Светлините за мъгла трябва да се включват едновременно с габаритните
светлини и да се използват само при намалена видимост поради мъгла, снеговалеж или дъжд.
Чл. 136. През деня мотоциклетите трябва да се движат с включена къса светлина отпред
и с включена габаритна светлина отзад.
Чл. 137. През нощта и при намалена видимост водачите на пътните превозни средства,
които не са моторни, са длъжни да използват предвидените в правилника светлини.
Чл. 138. При движение през нощта и при намалена видимост е забранено използването на
светлини, непредвидени в правилника.
Чл. 139. При заслепяване водачът е длъжен да намали скоростта и при необходимост да
спре.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база